Metsamajandamiskava tellimine

Raideid saab teha kehtiva metsamajandamiskava olemasolu korral või kui kinnistu on väiksem kava nõude suurusest, vajate siiski takseeraruannet. Metsamajandamiskava hind sõltub metsa suurusest, kuid reeglina jääb see 14,50 EUR/ha kohta (lisandub käibemaks ja kava koostamise tasu). Kava maksumuse hüvitamiseks saab taodelda toetust, kuid mis ei pruugi 100% katta tehtud kulutusi. Metsamajandamiskava on soovituslik ehk peale märgitud raideid võite teha vastavalt kava soovitusele. Võib olla juhus, kus kava tegemise momendil pole mets raieküps kas vanuse või diameetri nõude osas, kuid kava kehtivuse ajal võib ta selleks saada. Sellisel juhul võib teha juba näiteks lageraideid, kuigi kavas seda märgitud pole.