Kompleksteenus

Kompleksteenus on oma sisult Harvesteri, forvardi ja saemeeste rent metsaülestöötamiseks, mille eest tasutakse tihumeetri arvestuse põhiselt. Reeglina on Eestis, sõltuvalt raide liigist, raieteenuse sisseostmine 10,50-16,00 EUR/tm ilma käibemaksuta. Hinna sisse jääb metsa langetamine harvesteriga, kellele on abiks saemehed ja metsaväljavedu laoplatsile. Eraldi muid tasusid juurde ei tule. Hind sõltub siiski iga kinnistu iseärasustest, raide liikidest ja metsamaterjali kvaliteedist ning kogusest.

Kompleksteenus Kompleksteenus Kompleksteenus Kompleksteenus

Teenused

Metsa ost

Metsa müük

Puidu müük

Veoteenused

Kompleksteenus

Metsa majandamine